Ajalugu

Ligi 9 aastat kogemusi

Uno Elekter on asutatud 15.08.2011. Tänu eelnevale kogemusele elektrivaldkonnas mõistsin, et mul on võimalus pakkuda kvaliteetset teenust, mis hõlmaks kogu protsessi. Elektrialast haridust omandasin nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka hilisemalt pädevustunnistust taodeldes.

Teenuste täiustumine

Esialgu alustasime väikeseid objekte tehes ning elektritöid teostades. Hilisemalt lisandusid teostatavate tööde nimekirja nii elektriprojekt kui ka dokumentatsiooni koostamine, mille nägin olevat vältimatu selleks, et pakkuda elektrilahenduse täisteenust.

Elektritööde teostamise käigus saadud kogemused tõestasid minu esialgset tõdemust, et ainult kogu tööprotsessi pakkudes saan tagada klientidele turvalise ja normatiividele vastava elektrisüsteemi. Väga oluliseks pean vastutamist ja elektrisüsteemide dokumentatsiooni, kuna eelneva valdkonnakogemuse baasil on näha, et mitme tegija poolt teostatud elektritööd ei pruugi olla nii süsteemselt läbi mõeldud ja hilisemal kasutamisel võivad koguni eluohtlikuks osutuda.

Parimad väljakutsed

Kõige paremad kogemused olen saanud Korese 31 paarismaja elektritööde täislahendust luues. Nii töö käik kui ka kliendi rahulolu annab tunnistust sellest, et olen õigel teel ja suudan pakkuda igati täiuslikku täislahendust. Tööde käigus ilmnesid mitmed probleemid ja mured, mis said kõik lahenduse ning suutsime koos kliendiga leida alati parima võimaliku lahenduse.

Kvaliteetsed elektritööd
aastast
2011