Töökäik

1.

Selgitame välja teie ootused valmivale eramule

Majatüüpe ja kasutusviise võib olla väga palju ja erinevaid. Meie töö on siin lõigus saada täpselt aru, milline on parim lahendus. Siin etapis konsulteerime ja arutame nii teie, kui arhitekti või ehitajaga, et oleksime kõik ühel arusaamisel elektrivajaduse osas.

2.

Sobitame teie lähtevajadused kokku ehitatava hoone arhitektuurse lahendusega

Hoone, ruumi või majadekompleksi erinevad arhitektuursed lahendused eeldavad kõik läbimõeldust detailides. Näiteks sobimatult paigaldatud elektrijuhe võib kogu üldmulje ära rikkuda. Samuti töötame läbi pistikupesade, valgustite ja muude elektripaigaldiste põhimõtted.

3.

Koostame elektriprojekti

Elektriprojekt on põhjalik ja detailiderohkem dokument, mis võtab kokku kogu hoone või hoonete grupi elektripaigaldise. Seal on ära märgitud kogu vajamineva ja paigaldatava elektriseadmestiku spetsifikatsioonid ja nõuded. Näiteks kui majas on kaks boilerit ja saunakeris, siis nende toitmiseks peavad olema veetud suurema läbilõikega ja kallimad kaablid. Selleks, et mitte kaablit raisata, peab valima sobivaima teekonna ja pikkuse. Arvestades arhitektuurset lahendust, peab kaabel olema veetud kas seina seest või siis karbikust. Sama kehtib pistikupesade, valgustite ja muude seadmete kohta. Kõik peab sobima vajaduste ja arhitektuurse lahendusega. Elektriprojekt on elektripaigaldise alusdokument.

Elektrivarustuse projekteerimisel kasutame CADS Planner Electric Pro  tarkvarapaketti.
Huvilistele on tasuta allalaetav vaatlusrakendus arendusettevõtte CADMADIC veebilehelt
http://www.cads.fi/et/tarkvarad/cadmatic-drawing-viewer

4.

Eelarvestame materjali vajadused ja töömahu

Tänu elektriprojektile on meil selge arusaam vajaminevast materjalist ja seadmetest. Igal ehitusel on oma eelarve, millest tuleb kinni pidada ning materjalide maksumus on üheks suurimatest investeeringutest. Töömaht sõltub paigaldise keerukusest ja töölõikudest, mis paigaldamiseks tuleb teha. Näiteks maanduspaigaldis peab olema paigaldatud maa sisse – umbes 1,5 m sügavusele. Selle teostamiseks on meil vastavad seadmed ja oskused..

5.

Sõlmine töövõtu lepingu

Meie tööpõhimõte on läbipaistev ja dokumenteeritud töökäik, mis eeldab ka töövõtu lepingut.

6.

Teostame tööd

Selleks etapiks on meil kogu vajaminev info ja materjalid olemas ning saame tööle asuda. Tänud eelarvestamisele olema paika pannud ka orienteeruva tööde teostamise aja. Tööde teostamine on mõtekas läbi arutada ehitajaga, et erinevate tööde teostajad teineteist ei segaks. Samuti on oluline kokku leppida ehitustööde teostamise järjekord, et ei tekiks mõttetuid pause.

7.

Tööde lõpetamisel teostame kontrollmõõtmised ja tehnilise auditi

Kontrollmõõtmine on vajalik selleks, et elektripaigaldise installeerimisel tekkinud võimalikud vead saaksid lahendatud. Samuti on kontrollmõõtmine vajalik elementaarse turvalisuse tagamiseks. Tehniline audit paneb paika kõik paigaldatud elektriseadmed ja kirjeldab nende valmisolekut hoone kasutuselevõtuks.

8.

Registreerime elektripaigaldise Tehnilise Järlevalve Ametis ja väljastame täitedokumendid

Peale seda, kui oleme kirjeldanud elektripaigaldised ja veendunud nende ohtuses ning nõuetele vastavuses, saame asuda elektripaigaldist registreerima Tehnilise Järelvalve Ametis. Tänu pikkadele kogemustele on protsess meie jaoks selge ja oskame näha võimalikke probleeme ja takistusi. Hoone elektripaigaldis peab olema nõuetekohaselt dokumenteeritud, see annab turvatunde ja ametliku käitamisõiguse.

9.

Peale üleandmist ja tööde lõpetamist saate asuda taotlema hoone kasutusluba

Hoone kasutusõigus on nõutud protseduur, mille käigus kontrollitakse hoone vastavust ehituslikele normatiividele. Sageli on hoone kasutusluba eelduseks finantsteenuste tellimisel.

 

Meie poole saab pöörduda ka olemasoleva elektriprojektiga

  • Koostame hinnapakkumise
  • Sõlmime töövõtulepingu
  • Teostame tööd
  • Tööde lõpetamisel teostame kontrollmõõtmised ja tehnilise auditi
  • Registreerime elektripaigaldise tehnilise järelvalve ametis ja väljastame täitedokumendid
  • Peale üleandmist ja tööde lõpetamist saab omanik asuda taotlema hoonele kasutusluba.