Eramu Veskimetsas

Elektritööde täislahendus

Koostasime elektriprojekti, panime paika elektripaigaldise, tegime ühendustööd ning lõpuks ka tehnilise auditi. Projekti lõpus koostasime täitedokumendid ja auditi lõpp-protokolli.

Tehtud tööd:

  • kaabeldus: tugevvool ja andmeside koos maakaablitega;
  • maanduspaigaldis;
  • valgustus: sise- ja välisvalgustus
  • lülitite, pistikute, ruumitermostaatide, andurite paigaldus;
  • ahju, pliidi ühendamine.
  • hoone elektrikilbi koostamine;
  • nõustamine ja tehniline konsultatsioon ehitaja ja tellijatega.