Eramu elektritööd Kukerpuu tee 9

Eramu elektritööde täislahendus

Koostasime elektriprojekti, panime paika elektripaigaldise, tegime ühendustööd ning lõpuks ka tehnilise auditi. Projekti lõpus koostasime täitedokumendid ja auditi lõpp-protokolli.

Tehtud tööd:

 • Elektripaigaldise põhiprojekti ja teostusjooniste koostamine ning objekti üleandmine koos täitedokumentidega tellijale
 • kaabeldus: tugevvool ja andmeside koos maakaablitega;
 • maanduspaigaldis;
 • valgustuspaigaldis: sise- ja välisvalgustus, koos hämaralülitist juhtimisega. Väliukse kohal valgustus liikumisanduriga.
 • lülitite, pistikute, ruumitermostaatide, andurite paigaldus;
 • ahju, pliidi ühendamine.
 • hoone elektrikilbi koostamine;
 • ehitusaegne elektrikilp objektil vooluvõtuks;
 • deklaratsioonid tarbimiskohas voolu avamiseks;
 • Elektripaigaldise auditi korraldamine
 • küttekollektorile täiturmehhanismide (ajamite paigaldus) ja ühendamine ruumitermostaatidega
 • nõustamine ja tehniline konsultatsioon ehitaja ja tellijatega.