Eramute elektritööde täislahendus Kõue 6 ja Kõue 8

Eramute elektritööde täislahendus

Koostasime elektriprojekti, panime paika elektripaigaldise, tegime ühendustööd ning lõpuks ka tehnilise auditi. Projekti lõpus koostasime täitedokumendid ja auditi lõpp-protokolli.

Tehtud tööd:

 • Elektripaigaldise põhiprojekti ja teostusjooniste koostamine ning objekti üleandmine koos täitedokumentidega tellijale
 • kaabeldus: tugevvool ja andmeside koos maakaablitega;
 • maanduspaigaldis;
 • valgustuspaigaldis: sise- ja välisvalgustus koos hämaralülitist juhtimisega.
 • Puutetundlike lülitite, pistikute, ruumitermostaatide, andurite paigaldus;
 • ahju, pliidi ühendamine.
 • hoone elektrikilpide koostamine;
 • ehitusaegne elektrikilp objektil vooluvõtuks;
 • deklaratsioonid tarbimiskohas voolu avamiseks;
 • Elektripaigaldise auditi korraldamine
 • küttekollektorile täiturmehhanismide (ajamite paigaldus) ja ühendamine ruumitermostaatidega
 • nõustamine ja tehniline konsultatsioon ehitaja ja tellijatega.